Lucee 5.1.1.65 Error (expression) Message key [VERSION] doesn't exist

After fresh install I try to access admin(server and web) pages I get this
error

Thanks a lot–
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve
gizlidir. Ayrıca hukuken de gizli olabilir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere
açıklanamaz ve yayınlanamaz. Mesajın yetkili alıcısı değilseniz hiçbir
kısmını kopyalayamaz, başkasına gönderemez veya hiçbir şekilde
kullanamazsınız. Eğer mesajın yetkili alıcısı veya yetkili alıcısına
iletmekten sorumlu kişi siz değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden siliniz
ve göndereni uyarınız. Bu e-posta esasen bilgilendirmeye yönelik olduğu
için firma tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET A.Ş. içerik hakkında hiçbir mesuliyet kabul etmez. Ayrıca
mesajın içeriğinden, doğruluğundan, bütünlüğünden, güncelliğinden,
iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin
korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği
zararlardan ve şahsi amaçlarla gönderilmiş mesajlardan firmamız sorumlu
tutulamaz.
This e-mail and its attachments are private and confidential to the
exclusive use of the individual or entity to whom it is addressed. It may
also be legally confidential. Any disclosure, distribution or other
dissemination of this message to any third party is strictly prohibited. If
you are not the intended recipient, you may not copy, forward, send or use
any part of it. If you are not the intended recipient or the person who is
responsible to transmit to the intended recipient, please contact the
sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message and
its attachments. As this email is primarily for the provision of
information, IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. accepts no liability
for its content, unless that content is subsequently confirmed by the
company in writing. Our company shall also have no liability with regard to
the information contained in the message, its accuracy, integrity,
currency, transmission, reception, storage, preservation of
confidentiality, viruses or any damages caused in any way to your computer
system and the messages send by personal purposes.

After that. I remove lucee 5.1 and downgrade lucee 5.0. But still get this
error

OS : server 2012 r2

Lucee 5.0.0.254 Error (expression)
Message key [VERSION] doesn’t exist
Stacktrace The Error Occurred in
/Users/mic/Projects/Lucee/Lucee5/core/src/main/cfml/context/admin/Application.cfc:
line 19

called from
/Users/mic/Projects/Lucee/Lucee5/core/src/main/cfml/context/admin/Application.cfc:
line 17
Java Stacktrace lucee.runtime.exp.ExpressionException: key [VERSION]
doesn’t exist
at
lucee.runtime.type.util.StructSupport.invalidKey(StructSupport.java:67)
at lucee.runtime.type.StructImpl.get(StructImpl.java:122)
at lucee.runtime.type.util.StructSupport.get(StructSupport.java:242)
at lucee.runtime.util.VariableUtilImpl.get(VariableUtilImpl.java:259)